09/08/2023 3:00:44

Quyết định về việc: tặng biểu trưng và chi thưởng cho Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên BTV, Trưởng các Ban Công đoàn DKVN đã cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của Công đoàn DKVN 

 Số/ ký hiệu 319/QĐ – CĐDK
 Tên văn bản Quyết định về việc: tặng biểu trưng và chi thưởng cho Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên BTV, Trưởng các Ban Công đoàn DKVN đã cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của Công đoàn DKVN
 Ngày ban hành 7/8/2023
 Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công đoàn Dầu khí Việt Nam

 Loại văn bản Quyết định
 Người ký Chủ tịch Nghiêm Thùy Lan
 Trích yếu Quyết định về việc: tặng biểu trưng và chi thưởng cho Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên BTV, Trưởng các Ban Công đoàn DKVN đã cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của Công đoàn DKVN
 Từ khóa
 File download download