18/02/2021 6:34:13

DANH SÁCH CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

 

 

TT TT Họ và tên Chức vụ
I LÃNH ĐẠO
1 1 Nghiêm Thùy Lan Chủ tịch
2 2 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch
3 3 Vũ Anh Tuấn Phó Chủ tịch
II VĂN PHÒNG
4 1 Nguyễn Thị Thanh Huyền UV BCH, Chánh Văn phòng
5 2 Nguyễn Văn Tá Phó Chánh Văn phòng
6 3 Nguyễn Ngọc Anh UV BCH, Kế toán trưởng
7 4 Trần Minh Trang Chuyên viên
8 5 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Chuyên viên
9 6 Phạm Anh Tuấn Nhân viên
III BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA
10 1 Vũ Thanh Hường UV BTV, Trưởng ban
11 2 Phùng Thị Phương Phó Trưởng ban
12 3 Lê Thị Hải Yến Phó Chủ nhiệm UBKT
13 4 Vũ Thị Nga UV UBKT, Chuyên viên
14 5 Hoàng Long Vân Chuyên viên
IV BAN TUYÊN GIÁO – NỮ CÔNG
15 1 Lương Thị Hồng Nhung UV BTV, Trưởng ban
16 2 Lê Tiến Sơn Phó Trưởng ban
18 4 Lưu Quỳnh Điệp Chuyên viên chính
19 5 Trần Thu Hà Chuyên viên
V BAN CHÍNH SÁCH PHÁT LUẬT & QUAN HỆ LAO ĐỘNG
20 1 Đỗ Thái Hà UV BTV, Trưởng ban
21 2 Nguyễn Văn Sỹ UV UBKT, Phó Trưởng ban
22 3 Vũ Thị Hải Nhi Chuyên viên chính
23 4 Nguyễn Thị Cậy Chuyên viên
24 5 Đặng Văn Huy Chuyên viên