18/02/2021 6:34:13

DANH SÁCH CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
I THƯỜNG TRỰC
1 Nghiêm Thuỳ Lan Chủ tịch
2 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch
3 Vũ Anh Tuấn Phó Chủ tịch
II VĂN PHÒNG
1 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chánh Văn phòng
2 Nguyễn Văn Tá Phó Chánh Văn phòng
3 Nguyễn Ngọc Anh Kế toán trưởng
4 Vũ Thị Toàn Chuyên viên chính
5 Trần Minh Trang Chuyên viên
6 Phạm Anh Tuấn Nhân viên
III BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA
1 Vũ Thanh Hường Trưởng Ban
2 Phùng Thị Phương Phó Trưởng Ban
3 Lê Thị Hải Yến Phó Chủ nhiệm UBKT
4 Vũ Thị Nga Chuyên viên
IV BAN TUYÊN GIÁO – NỮ CÔNG
1 Lương Thị Hồng Nhung Trưởng Ban
2 Lê Tiến Sơn Phó Trưởng Ban
3 Hà Văn Tâng Chuyên viên cao cấp
4 Lưu Quỳnh Điệp Chuyên viên chính
V BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG
1 Đỗ Thái Hà Trưởng Ban
2 Nguyễn Văn Sỹ Phó Trưởng Ban
3 Vũ Thị Hải Nhi Chuyên viên chính
4 Nguyễn Thị Cậy Chuyên viên