18/02/2021 6:34:13

DANH SÁCH CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
I THƯỜNG TRỰC    
1 Nghiêm Thuỳ Lan Chủ tịch  
2 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch  
3 Vũ Anh Tuấn Phó Chủ tịch  
       
II VĂN PHÒNG    
1 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chánh Văn phòng  
2 Nguyễn Văn Tá Phó Chánh Văn phòng  
3 Nguyễn Ngọc Anh Kế toán trưởng  
4 Trần Minh Trang Chuyên viên  
5 Phạm Anh Tuấn Nhân viên  
       
III BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA    
1 Vũ Thanh Hường Trưởng Ban  
2 Phùng Thị Phương Phó Trưởng Ban  
3 Lê Thị Hải Yến Phó Chủ nhiệm UBKT  
4 Vũ Thị Nga Chuyên viên  
       
IV BAN TUYÊN GIÁO – NỮ CÔNG    
1 Lương Thị Hồng Nhung Trưởng Ban  
2 Lê Tiến Sơn Phó Trưởng Ban  
3 Hà Văn Tâng Chuyên viên cao cấp  
4 Lưu Quỳnh Điệp Chuyên viên chính  
       
V BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG  
1 Đỗ Thái Hà Trưởng Ban  
2 Nguyễn Văn Sỹ Phó Trưởng Ban  
3 Vũ Thị Hải Nhi Chuyên viên chính  
4 Nguyễn Thị Cậy Chuyên viên