10/05/2018 1:52:38

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

DANH SÁCH

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

———————————————–

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch CĐ DKVN, Chủ nhiệm UBKT
2 Lương Thị Thúy Hòa Phó phòng Kế toán Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn DKVN, Ủy viên
3 Vũ Thị Hoan Phó trưởng phòng Thanh tra Ban Pháp chế và Kiểm tra Tập đoàn DKVN, Ủy viên
4 Lê Thị Minh Huệ Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, Xí nghiệp Xây lắp khảo sát và Sửa chữa công trình khai thác Dầu khí, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP), Ủy viên
5 Vũ Thanh Hường Ủy viên BTV CĐ DKVN, Ủy viên UBKT
6 Vũ Thị Nga Chuyên viên Ban Chính sách Pháp luật-Kiểm tra CĐ DKVN, Ủy viên
7 Đỗ Văn Thanh Phó phòng Kế toán Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Ủy viên
8 Nguyễn Văn Sỹ Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật-Kiểm tra, CĐ DKVN, Ủy viên