10/05/2018 1:52:38

DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

DANH SÁCH

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

KHOÁ VII, NHIỆM KỲ 2023 – 2018

———————————————–

STT Họ và tên Chức vụ, nơi công tác Ghi chú
1 Nguyễn Văn Tá Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam
2 Lê Thị Hải Yến Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam
3 Nguyễn Văn Sỹ Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn Dầu khí Việt Nam
4 Lương Thị Thúy Hòa Phó Trưởng phòng Kế toán, Ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
5 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Chuyên viên Văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam
6 Vũ Thị Nga Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
7 Lê Thị Thanh Tâm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tài chính Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)