10/05/2018 1:51:03

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

KHÓA VII (2023 – 2028)

 

STT

Họ và tên Chức vụ, nơi công tác

Ghi chú

1

Nghiêm Thùy Lan

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

2

Nguyễn Mạnh Kha Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam

3

Vũ Anh Tuấn Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

4

Nguyễn Tấn Dũng Chủ tịch Công đoàn Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

5

Đỗ Thái Hà Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn Dầu khí Việt Nam

6

Đặng Văn Huệ Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

7

Hoàng Phúc Long Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro)

8

Lương Thị Hồng Nhung Trưởng ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Dầu khí Việt Nam

9

Tống Xuân Phong Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo)