09/08/2023 3:19:16

Quyết định về việc: tặng biểu trưng và chi thưởng cho Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc Công đoàn DKVN đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công đoàn DKVN

 Số/ ký hiệu 320/QĐ – CĐDK
 Tên văn bản Quyết định về việc: tặng biểu trưng và chi thưởng cho Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc Công đoàn DKVN đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công đoàn DKVN
 Ngày ban hành 7/8/2023
 Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công đoàn Dầu khí Việt Nam

 Loại văn bản Quyết định
 Người ký Chủ tịch Nghiêm Thùy Lan
 Trích yếu Quyết định về việc: tặng biểu trưng và chi thưởng cho Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc Công đoàn DKVN đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công đoàn DKVN
 Từ khóa
 File download Download