05/09/2022 1:55:01

Quy chế Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí lần thứ IX năm 2022

 

 Số/ ký hiệu 330/QĐ-CĐDK
 Tên văn bản Quy chế Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí lần thứ IX năm 2022
 Ngày ban hành 29/8/2022
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Văn bản khác
 Người ký Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan
 Trích yếu Quy chế Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí lần thứ IX năm 2022
 Từ khóa
 File download Download