29/06/2020 2:32:08

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 Số/ ký hiệu

954/2020/UBTVQH14

 Tên văn bản Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
 Ngày ban hành 02/6/2020
 Cơ quan ban hành Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
 Loại văn bản Nghị quyết
 Người ký Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân
 Trích yếu Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
 Từ khóa
 File download Download