29/06/2020 2:28:41

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

 Số/ ký hiệu

770/QĐ-TTg

 Tên văn bản Quyết định phê duyệt điều lệ Hội Luật gia Việt Nam
 Ngày ban hành 05/6/2020
 Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính Phủ
 Loại văn bản Quyết định
 Người ký Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình
 Trích yếu Quyết định phê duyệt điều lệ Hội Luật gia Việt Nam
 Từ khóa
 File download Download