01/02/2023 2:37:01

Kế hoạch tổ chức giải chạy bộ online Xuân Dầu khí lần thứ II, năm 2023

 

 Số/ ký hiệu 22/QĐ-CĐDK
 Tên văn bản Kế hoạch tổ chức giải chạy bộ online Xuân Dầu khí lần thứ II, năm 2023
 Ngày ban hành 1/2/2023
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Kế hoạch
 Người ký Chủ tịch Nghiêm Thùy Lan
 Trích yếu Kế hoạch tổ chức giải chạy bộ online Xuân Dầu khí lần thứ II, năm 2023
 Từ khóa
 File download Download