09/05/2022 12:00:31

Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022

 

 Số/ ký hiệu 210/KH-CĐDK
 Tên văn bản Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022
 Ngày ban hành 9/5/2022
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Kế hoạch
 Người ký Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thuỳ Lan
 Trích yếu Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022
 Từ khóa
 File download Download