09/05/2022 11:48:03

Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

 

 Số/ ký hiệu 209/HD-CĐDK
 Tên văn bản Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Ngày ban hành 9/5/2022
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Hướng dẫn
 Người ký Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thuỳ Lan
 Trích yếu Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Từ khóa
 File download Download