17/09/2021 6:11:35

Hướng dẫn việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

 

 Số/ ký hiệu

70/HD-MTTW-BTT

 Tên văn bản Hướng dẫn việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 Ngày ban hành 5/8/2021
 Cơ quan ban hành Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 Loại văn bản Hướng dẫn
 Người ký Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh
 Trích yếu Hướng dẫn việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 Từ khóa
 File download Download