17/09/2021 6:13:59

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

 

 Số/ ký hiệu

17/2021/QH15

 Tên văn bản Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021
 Ngày ban hành 27/7/2021
 Cơ quan ban hành Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 Loại văn bản Nghi quyết
 Người ký Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
 Trích yếu Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021
 Từ khóa
 File download Download