17/09/2021 6:06:56

Xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP

 

 Số/ ký hiệu

4126/BNV-TCBC

 Tên văn bản Xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP
 Ngày ban hành 24/8/2021
 Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
 Loại văn bản Công văn
 Người ký Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà
 Trích yếu Xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP
 Từ khóa
 File download Download