29/12/2021 11:41:14

Vietsovpetro tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và Hội nghị Người lao động năm 2022

Chiều ngày 28/12, tại TP. Vũng Tàu, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và Hội nghị Người lao động năm 2022.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, đồng chí Vũ Việt Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro đã trình bày báo cáo tổng kết. Báo cáo nêu rõ: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí, 40 năm Ngày thành lập Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. Đây cũng là năm mà ngành Dầu khí nói chung và Vietsovpetro nói riêng tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt các tỉnh thành phía Nam phải thực hiện giãn cách xã hội với thời gian gần 4 tháng đã ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ngay từ cuối năm 2020, Đảng ủy Vietsovpetro đã xây dựng Chương trình công tác và ban hành Nghị quyết số 23-NQ/ĐU ngày 17/12/2020 về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ năm 2021”. Đảng ủy đã bám sát các nhiệm vụ chính Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ XI đã đề ra, cùng với các văn kiện của Hội đồng lần thứ 53, các chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn tại Nghị quyết số 37-NQ/ĐU, Nghị quyết số 56-NQ/ĐU để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ, có kiểm điểm, đánh giá chi tiết kết quả các mặt hoạt động tại các hội nghị Ban Thường vụ và Ban Chấp hành.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng 2021 và Hội nghị Người lao động 2022 (1)

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2021 và Hội nghị Người lao động năm 2022

Kết thúc năm 2021, Đảng bộ Vietsovpetro đã đạt được những kết quả rất ấn tượng. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chính mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đã đề ra: Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, mở rộng vùng, lĩnh vực hoạt động; Vận hành khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ, các công trình và cơ sở vật chất; Tái cơ cấu, hiện đại hóa hệ thống quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; Hoàn thiện, phát triển các dịch vụ kỹ thuật cốt lõi phục vụ khai thác dầu khí và phát triển kinh tế biển; Chăm sóc phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đời sống, việc làm cho CBCNV và thực hiện các trách nhiệm xã hội, cộng đồng. Đồng thời, Đảng bộ Vietsovpetro cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong năm 2021.

Năm 2021, Đảng ủy Vietsovpetro đã lãnh đạo Hệ thống chính trị phía Việt Nam trong Liên doanh giữ vững khối đoàn kết, phối hợp tốt với phía Nga cùng thực hiện nhiệm vụ, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh chính, nhất là chỉ tiêu về sản lượng khai thác dầu khí, các chỉ tiêu tài chính, công tác dịch vụ ngoài và công tác tiết giảm, tối ưu chi phí; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19, triển khai tiêm vắc-xin cho CBCNV đảm bảo an toàn, không gián đoạn sản xuất.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được duy trì tốt cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Các đoàn thể chính trị – xã hội hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh; quan hệ hữu nghị với CBCNV phía Nga tiếp tục được duy trì tốt. Đảng ủy Vietsovpetro đã triển khai kịp thời văn bản mới của Đảng và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Mặc dù còn tồn tại hạn chế nhưng năm 2021 Đảng bộ Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Vietsovpetro đã ban hành Nghị quyết số 63-NQ/ĐU ngày 13/12/2021 lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Vietsovpetro năm 2022, trong đó gồm 12 nội dung về công tác sản xuất – kinh doanh, 18 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong số đó, Đảng ủy Vietsovpetro đã xác định 2 nhiệm vụ sản xuất cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện, đó là: Triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành sản lượng khai thác dầu/ condensate từ các Lô 09-1 và 09-3/12 (phần của Vietsovpetro) theo nghị quyết Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 54, phấn đấu vượt mức kế hoạch được giao; Và đảm bảo tiến độ mua sắm, chế tạo, lắp đặt, xây dựng và đưa vào vận hành giàn khai thác RC-RB1 và RC-10, cho dòng dầu đầu tiên trong quý 4/2022.

đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện cho Ban Thường vụ Đảng ủy và Công đoàn Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Trọng, Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự Vietsovpetro đã báo cáo về một số chính sách mới của Vietsovpetro; về tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo; công khai quỹ phúc lợi và Quỹ tương trợ Vietsovpetro năm 2021. Tại Hội đồng 54, đã thực hiện chỉnh sửa Quy chế nhân viên để phù hợp với Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/2/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động, cụ thể là quy định lại cách tính thời gian làm việc để trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp bổ sung cho CBCNV khi chấm dứt Hợp đồng lao động với Vietsovpetro tại Điểm “h” Điều 27 Quy chế nhân viên.

Trên cơ sở Công văn số 38/CV-CĐVSP ngày 18/5/2021 của Công đoàn Vietsovpetro về việc tổ chức đối thoại định kỳ năm 2021, bằng Công văn số 188/TCNS-VSP ngày 6/9/2021, các cấp lãnh đạo Vietsovpetro đã giải đáp, trả lời 10 nội dung kiến nghị để các Công đoàn cơ sở thành viên phổ biến rộng rãi đến người lao động. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc gặp trực tiếp hoặc tổ chức đối thoại thông qua các cuộc họp để giải đáp các nội dung kiến nghị của người lao động trong giai đoạn này hết sức hạn chế, do đó, lãnh đạo đơn vị cơ sở và bộ phận công đoàn các cấp đưa ra hình thức như lập các hộp thư góp ý đặt tại một số địa điểm, thông qua email, trang web nội bộ… để sàng lọc và trả lời các nội dung kiến nghị của người lao động một cách nhanh nhất có thể.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị và bầu 10 đại diện cho tập thể người lao động tham dự Đối thoại định kỳ Vietsovpetro năm 2022

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị và bầu 10 đại diện cho tập thể người lao động tham dự Đối thoại định kỳ Vietsovpetro năm 2022

Tại Hội nghị Người lao động năm 2022, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro đã báo cáo tổng kết công tác Công đoàn, về kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện Nội quy, các quy định, quy chế liên quan đến người lao động và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Năm 2021 có thể nói là một năm thành công của Vietsovpetro khi Liên doanh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do Hội đồng Vietsovpetro giao, đặc biệt là đã hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác dầu ở cả hai chỉ tiêu bổ sung do vậy mà việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi xã hội của người lao động trong năm vẫn được đảm bảo ở mức rất tốt.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện cho Ban Thường vụ Đảng ủy và Công đoàn Tập đoàn đã ghi nhận những nỗ lực của Vietsovpetro nói chung và hoạt động của Đảng bộ, Công đoàn Vietsovpetro nói riêng trong năm 2021. Đồng chí Nghiêm Thùy Lan đề nghị Công đoàn Vietsovpetro tiếp tục phát huy những thành tích đã được năm 2021 và tập trung cao độ để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2022. Đảng bộ Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam luôn đồng hành cùng CBCNV trong sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, các công tác an toàn lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị và bầu 10 đại diện cho tập thể người lao động tham dự Đối thoại định kỳ Vietsovpetro năm 2022 với sự nhất trí 100%.

P.V