15/07/2022 9:09:09

Tổng giá trị làm lợi của sáng kiến ước tính hơn 10.000 tỉ đồng

Trong hơn 140 ngày thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động và các cấp công đoàn cả nước đã tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, đạt 232,3% chỉ tiêu kế hoạch đề ra với 696.948 sáng kiến.