07/09/2021 10:55:25

Toàn bộ thông tin cần biết về thẻ Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Người tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục có những quyền lợi sau khi đi khám chữa bệnh.

Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Theo Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, gián đoạn không quá 3 tháng theo quy định thì trên thẻ Bảo hiểm y tế sẽ xác định thời gian đủ 5 năm liên tục.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 3 Quyết định 1313/QĐ-BHXH nêu rõ, người tham gia BHYT 5 năm liên tục là người có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: Từ ngày …./…./…..” được in phía cuối thẻ Bảo hiểm y tế, giúp người tham gia Bảo hiểm y tế và cơ sở y tế xác định được thời gian đóng Bảo hiểm y tế.

Quyền lợi của người tham gia

Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 có nêu: Người bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu có thời gian tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Điều kiện hưởng

Cũng theo quy định này, để được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh, người bệnh phải đáp ứng đủ 3 điều kiện:

Tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên. Tức là, trên thẻ Bảo hiểm y tế có dòng chữ: “Thời điểm đủ 5 năm liên tục: Từ …/…/…”. Nếu có thời gian gián đoạn thì chỉ được gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Thủ tục hưởng Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Theo Thông báo 2298/TB-BHXH ngày 14.11.2018, người có đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm:

– Thẻ BHYT;

– Giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao);

– Hóa đơn, chứng từ thanh toán viện phí (bản chính).

Sau khi có đủ các giấy tờ này, người bệnh nộp hồ sơ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi tham gia Bảo hiểm y tế để được giải quyết.

Theo laodong.vn