30/01/2020 8:28:38

Thông điệp đầu năm 2020 của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Việc thực hiện kế hoạch năm 2020 có ý nghĩa quyết định đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thân gửi toàn thể Cán bộ Nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, 

Năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Bộ/ngành Trung ương và địa phương; sự cố gắng nỗ lực và bản lĩnh trí tuệ người Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Năm 2019, nước ta đạt tăng trưởng kinh tế ấn tượng ở mức 7,02% bất chấp sự giảm tốc của nền kinh tế thế giới, đưa quy mô nền kinh tế cả nước đạt hơn 262 tỉ USD; cũng là năm Tập đoàn Dầu khí tiếp tục đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó: gia tăng trữ lượng dầu khí hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 518,6 nghìn tỷ đồng vượt 4,1% so với kế hoạch góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP của cả nước, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 736,2 nghìn tỷ đồng vượt 20% kế hoạch năm, tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 43,8 nghìn tỷ đồng vượt 40% kế hoạch năm, nộp ngân sách toàn Tập đoàn đạt 108,0 nghìn tỷ đồng vượt 23% kế hoạch năm.

Nhìn chung, mặc dù còn những hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và đạt được kết quả rất đáng tự hào. Thành quả của Tập đoàn chúng ta đã được ghi nhận bởi các tổ chức quốc tế hàng đầu, lần đầu tiên được xếp hạng tín nhiệm ở mức BB+; hình ảnh, thương hiệu và uy tín của Tập đoàn ở trong nước và trên trường quốc tế đã được cải thiện.

Bước sang năm 2020, tình hình khu vực, thế giới được dự báo sẽ tiếp tục có những biến động khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế tiếp tục xu hướng chậm; căng thẳng thương mại giữa một số nước lớn ngày càng gay gắt, Việt Nam sẽ phải đối mặt với vấn đề phức tạp và đa chiều do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung gây ra. Tình hình biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến hết sức khó lường, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí của Tập đoàn. Dự báo giá dầu thô tiếp tục ở mức thấp (ở khoảng 64,5 USD/thùng) do tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng chậm.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016- 2020, là năm thứ 5 Tập đoàn thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021. Việc thực hiện kế hoạch năm 2020 có ý nghĩa quyết định đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và định hướng phát triển bền vững lâu dài, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần tập trung vào các mục tiêu chính sau:

Thứ nhất, giữ vững nhịp độ tăng trưởng, bảo đảm hoạt động sản xuất an toàn, liên tục, ổn định trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, sản xuất, dịch vụ của Tập đoàn. Tập trung nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư mới tháo gỡ khó khăn tại các dự án đầu tư chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Thứ hai, tập trung cập nhật chiến lược phát triển Tập đoàn gắn với việc thực hiện công tác tái cơ cấu theo đúng tiến độ, kế hoạch đặt ra một cách đồng bộ; Sử dụng và khai thác tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của Tập đoàn nhằm tạo điều kiện cho sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau và hạn chế đến mức thấp nhất việc cạnh tranh trong nội bộ ngành, đơn vị.

Thứ ba, đánh giá, xác định các lĩnh vực/sản phẩm/yếu tố có khả năng tăng trưởng cũng như không có khả năng tăng trưởng hoặc kìm hãm tăng trưởng để có các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Thứ tư, đổi mới tư duy quản lý và xử lý công việc để khơi thông và giải phóng các cản trở kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm an toàn và tuân thủ. Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và ứng dụng quản trị hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Thứ năm, thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa nguồn lực, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên lao động trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Thứ sáu, làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. Triển khai các nội dung “Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam” củng cố văn hóa nền tảng, làm rõ các nét đặc thù của văn hóa dầu khí, xây dựng các giá trị cốt lõi làm chuẩn mực chung cho hệ thống.

Mỗi bước tiến cần có những bước đi táo bạo và quyết tâm, tương lai của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phụ thuộc vào những nỗ lực và đóng góp của mỗi chúng ta. Chỉ khi chung tay, chúng ta mới giải quyết được mọi vấn đề phía trước của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tình đoàn kết là nền tảng để đạt được những mục tiêu cao nhất. Với sự quyết tâm và đoàn kết của Người lao động Dầu khí, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ hoàn thành bất kỳ mục tiêu, nhiệm vụ nào được giao góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Xin gửi lời cảm ơn những nỗ lực, cống hiến hết mình của mỗi cá nhân và từng tập thể, dù ở bất kỳ cương vị hay công việc nào, các đồng chí đều có quyền tự hào về những đóng góp đáng trân trọng của mình cho kết quả chung của Tập đoàn trong những năm qua.

Chúc toàn thể Cán bộ Nhân viên cùng gia đình một năm mới tràn đầy Niềm tin, Sức khỏe và Hạnh phúc!

Thân ái!

CHỦ TỊCH HĐTV                                                                         TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Sỹ Thanh

                                                                        Lê Mạnh Hùng