26/12/2022 9:52:32

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

 Số/ ký hiệu 3503/QĐ-BHXH
 Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam
 Ngày ban hành 18/11/2022
 Cơ quan ban hành Bảo hiểm xã hội
 Loại văn bản Quyết định
 Người ký Phó Tổng giám đốc Lê Hùng Sơn
 Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam
 Từ khóa
 File download Download