27/03/2024 2:33:49

[Series video Chạy bộ cùng Xuân Dầu khí] Kỹ thuật hít thở đúng trong chạy bộ

Thói quen không theo dõi nhịp thở hay thở sai cách trong quá trình chạy sẽ khiến bạn nhanh mệt, dễ mất sức hơn. Và để giúp bạn có thể hít thở khi chạy đúng cách, video sẽ hướng dẫn bạn để bạn đạt hiệu quả chạy cao hơn và an toàn hơn, tăng thành tích tại giải chạy bộ Xuân Dầu khí.