11/10/2021 2:53:06

PVOIL tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021

Ngày 7/10/2021, Công đoàn và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021.

Tham gia buổi đối thoại, về phía đại diện Người sử dụng lao động (NSDLĐ), có ông Nguyễn Tuấn Tú – Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội chính, Ban Tổ chức nhân sự, Ban Pháp chế Tổng công ty và đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Về phía đại diện Tập thể người lao động (NLĐ) có ông Đoàn Duy Công – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty,  Chủ tịch Công đoàn 08 Công đoàn Cơ sở thành viên, Tổ đối thoại và Người lao động thuộc các Tổ công đoàn đơn vị trực thuộc.

Nội dung đối thoại trực tiếp về các ý kiến liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các dự thảo quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty theo Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Tuấn Tú – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã lắng nghe và trả lời những thắc mắc của người lao động đối với dự thảo sửa đổi Quy chế trả lương cho Người lao động Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần, dự thảo sửa đổi Quy định đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Người lao động thuộc Công ty mẹ Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần,dự thảo sửa đổi Quy định xét tặng danh hiệu “Tập thể – Cá nhân xuất sắc nhất năm” của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần. Các bên đã trao đổi, giải đáp các ý kiến trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, phát huy dân chủ ở cơ sở. Qua 3 giờ làm việc, hầu hết các ý kiến về chế độ chính sách cho người lao động đều đã được giải thích thấu đáo trên cơ sở Bộ luật Lao động năm 2019, các quy định pháp luật của Nhà nước và thực tiễn tại đơn vị PVOIL.

Thay mặt Người lao động PVOIL, đồng chí Đoàn Duy Công –  Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã bày tỏ lời cảm ơn đối với tập thể Ban lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam, Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty đã có những giải đáp thắc mắc ý kiến của Người lao động đầy đủ, rõ ràng trên tinh thần hướng đến bảo đảm quyền lợi tốt nhất có thể cho Người lao động; đồng thời cam kết, Công đoàn Tổng công ty sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn trong tình hình mới nhằm nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp; tuyên truyền, quán triệt đến người lao động chấp hành tốt các nội quy, quy định của Tổng công ty.

PVOIL tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo hình thức trực tuyến.

Buổi đối thoại kết thúc thành công tốt đẹp, không có ý kiến nào của Người lao động phải bảo lưu cho kỳ đối thoại lần sau. Thông qua buổi đối thoại đã tăng cường sự hiểu biết giữa Người sử dụng lao động và Người lao động, tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ trong hệ thống PVOIL. Căn cứ kết quả đối thoại lần này, Tổng công ty sẽ ban hành các quy chế, quy định trên bằng văn bản chính thức để áp dụng thực hiện.

NGUYỄN VĂN THƯỜNG