19/08/2023 4:40:35

PTSC tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 15

Ngày 15/8/2023, tại trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Đảng ủy Tổng Công ty PTSC đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 15 và lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Công ty.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: đồng chí Phan Anh Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn; các đồng chí cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn.

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị

Đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PTSC trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023 của Tổng Công ty, đơn vị. Báo cáo khẳng định, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo PTSC đã xác định năm 2023 là năm thách thức, khó khăn nhiều hơn thuận lợi nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày Báo cáo

Đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PTSC trình bày báo cáo

Đảng ủy, tập thể lãnh đạo PTSC đã nhận định thời cơ và thách thức, nhận diện và ban hành nhiều văn bản quan trọng, giao nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị, qua đó giúp cho đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch đạt nhiều kết quả khả quan, cụ thể: Doanh thu hợp nhất thực hiện 7 tháng đầu năm 2023 là 9.709 tỷ đồng, đạt 147% kế hoạch 7 tháng đầu năm 2023, bằng 74% kế hoạch năm 2023, tăng 11% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện 7 tháng đầu năm 2023 là 591 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch 7 tháng đầu năm 2023, bằng 76% kế hoạch năm 2023, tăng 36% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Ngọc Chương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Trần Ngọc Chương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT  trình bày Báo cáo

Đồng chí Trần Ngọc Chương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT trình bày báo cáo

Căn cứ Quy định của Bộ Chính trị và của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Kế hoạch của Đảng ủy PTSC về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ, hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng Công ty PTSC. Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng Công ty PTSC

Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng Công ty PTSC.

Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề trên, hội nghị nghiêm túc nghiên cứu và thực hiện các bước lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng Công ty PTSC với tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng theo quy định, đoàn kết và xây dựng. Kết quả phiếu tín nhiệm tại hội nghị lần này đã thể hiện tính thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của PTSC.

Cũng trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận của các đồng chí Trần Hoài Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; đồng chí Lê Văn Ngà – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch PTSC Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Hải Bằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty PTSC Đình Vũ; đồng chí Tô Ngọc Tú – Phó Giám đốc Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí.

Đồng chí Trần Hoài Nam - Ủy viên Ban TVĐU, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Trần Hoài Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Phan Anh Minh khẳng định hội nghị định kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty PTSC và quá trình lấy ý kiến tín nhiệm đội ngũ cán bộ cấp cao của PTSC được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, tiếp tục khẳng định vai trò nêu gương của Đảng bộ Tổng Công ty PTSC trong toàn Tập đoàn. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm về các chương trình kiểm tra giám sát, cập nhật các văn bản quy định mới, nỗ lực điều hành hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của Đảng bộ PTSC, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đồng chí Phan Anh Minh - Ủy viên Ban TVĐU, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Quản trị Nguồn Nhân lực Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Phan Anh Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty PTSC lần thứ 15 đã thành công tốt đẹp. Ban Thường vụ Đảng ủy tin tưởng Ban Chấp hành cùng toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025./.

P.V