17/02/2023 4:41:53

Phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội VII Công đoàn DKVN

 

 Số/ ký hiệu 55/CĐDK-TCKT
 Tên văn bản Phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội VII Công đoàn DKVN
 Ngày ban hành 17/2/2023
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Hướng dẫn
 Người ký Chủ tịch Nghiêm Thùy Lan
 Trích yếu Phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội VII Công đoàn DKVN
 Từ khóa
 File download Download