21/01/2021 8:10:23

Nửa nhiệm kỳ Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), tổ chức công đoàn có truyền thống phong trào công nhân viên chức lao động, một trong những lá cờ đầu của hệ thống Công đoàn Việt Nam, luôn là nguồn động lực thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần của đội ngũ gần 60 ngàn cán bộ, công nhân viên, người lao động Dầu khí nỗ lực phấn đấu, tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Trong bối cảnh đầy thách thức, nửa nhiệm kỳ 2018 – 2023 vừa qua, với sức mạnh và niềm tin, cùng sự đổi mới toàn diện của Công đoàn Việt Nam và đặc điểm phát triển toàn diện của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công đoàn DKVN luôn khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy trí tuệ, xây dựng tổ chức vững mạnh, tạo ra những chuyển biến tích cực trong các phong trào thi đua và trong mọi mặt hoạt động công đoàn.

Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023

Công đoàn DKVN trong chương tình công tác của mình đã phát huy hiệu quả việc tổ chức các phong trào thi đua trong CNLĐ góp phần phát triển Tập đoàn và xây dựng đội ngũ CNLĐ Dầu khí; Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động; Chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ công nhân, lao động trong tình hình mới; đã tăng cường các mối quan hệ hợp tác với Công đoàn các nước, khu vực, Công đoàn Ngành nghề; Phát huy có hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại, thông qua hoạt động đối ngoại nhằm tuyên truyền và quảng bá hình ảnh của Tập đoàn, của Công đoàn DKVN đối với các tổ chức công đoàn trong khu vực và quốc tế.

CĐ DKVN đã phát huy hiệu quả việc tổ chức các phong trào thi đua trong CNLĐ góp phần phát triển Tập đoàn và xây dựng đội ngũ CNLĐ Dầu khí

Hoạt động công đoàn các cấp đã được đổi mới rõ nét về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi động đã được tổ chức, làm cho đời sống tinh thần của người lao động trở nên phong phú vui tươi, lành mạnh; sự tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện đã được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Phần lớn đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ công đoàn chuyên trách đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp để chỉ đạo các hoạt động có hiệu quả, sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đoàn viên công đoàn và NLĐ Dầu khí hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, cùng nhau đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD trong từng năm cũng như giai đoạn.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thuỳ Lan tặng quà cho NLĐ trên Giàn PQP-HT

Trong 3 năm 2018, 2019, 2020, Tổng liên đoàn LĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo cho trên 200 cá nhân thuộc Công đoàn DKVN. Công đoàn DKVN giới thiệu 04 doanh nghiệp tham gia bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động (năm 2018); có 07 đại diện đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, lao động toàn quốc lần thứ X, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2020-2025.

Tổng kinh phí trong toàn ngành Dầu khí cho công tác an sinh xã hội, thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ hưu trí, người lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng gần 180 tỷ đồng.

Trong nửa cuối nhiệm kỳ của Công đoàn DKVN (giai đoạn 2020 – 2023), tình hình thế giới sẽ có nhiều phức tạp khó lường. Bên cạnh đó, việc Việt Nam tham gia sâu rộng và toàn diện vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ mang đến nhiều cơ hội và thách thức đối với Petrovietnam cùng người lao động ngành Dầu khí.

Công đoàn DKVN xác định rõ sự đồng hành cùng Tập đoàn phát triển là để mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ; đồng thời đặt ra mục tiêu là tiếp tục nắm vững thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng đổi mới hoạt động, tạo thế và lực mới cho Công đoàn DKVN ngày càng lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đất nước, ổn định việc làm và nâng cao đời sống, thu nhập, phúc lợi của người lao động.

Nhiệm vụ trọng yếu của Công đoàn DKVN trong giai đoạn mới là đề ra kế hoạch, mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn, với điều kiện thực tế của Tập đoàn và của các đơn vị thành viên để thực hiện tốt việc đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, tiếp tục hướng về cơ sở xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn DKVN, lấy lợi ích đoàn viên làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Nguyễn Tiến Dũng