09/04/2022 11:49:30

Khai mạc giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022” khu vực phía Nam

Vừa qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng Công đoàn PV Drilling tổ chức chương trình khai mạc giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022”. Giải chạy diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 06/4/2022 và kết thúc vào 23:59 ngày 16/4/2022.