01/09/2021 2:23:32

Hướng dẫn thực hiện QĐ số 3089-QĐ/TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động Dầu khí thực hiện “3 tại chỗ”

 

 Số/ ký hiệu

689/CĐDK-CSQH

 Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện QĐ số 3089-QĐ/TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động Dầu khí thực hiện “3 tại chỗ”
 Ngày ban hành 01/9/2021
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Công văn
 Người ký Chủ tịch Nghiêm Thuỳ Lan
 Trích yếu Hướng dẫn thực hiện QĐ số 3089-QĐ/TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động Dầu khí thực hiện “3 tại chỗ”
 Từ khóa
 File download Download

Download2