25/09/2021 10:02:17

Hơn 1,4 triệu lao động được hưởng các chính sách của gói 26.000 tỉ đồng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 1.410.621 lao động của 43.004 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 68 (gói 26.000 tỉ đồng) của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến nay đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 588 đơn vị với 105.582 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 727,2 tỉ đồng tại 52/63 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng xác nhận danh sách cho 1.410.621 lao động của 43.004 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó gồm 1.103.082 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 39.344 đơn vị; 189.378 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 2.523 đơn vị; 1.308 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 17 đơn vị.

Người lao động nhận hỗ trợ.

Ngoài ra, 56.308 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 của 748 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng xác nhận cho 37.598 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 207 đơn vị.

Mặt khác, có 22.947 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất như người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo laodong.vn