18/09/2022 11:18:35

Hơn 13.200.000 lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đã được hỗ trợ

Ngày 12.9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Xã hội họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững; kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.