02/09/2021 4:27:56

Gần 3 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động Dầu khí khó khăn nhân dịp Ngày Quốc khánh (2/9) và ngày Thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (3/9)

Nhân dịp Ngày Quốc khánh 2/9 và Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (3/9), Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) quyết định hỗ trợ cho 3.000 đoàn viên, người lao động toàn ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, hỗ trợ, chia sẻ cùng đoàn viên, người lao động khó khăn, nhân dịp Tuần lễ Văn hóa Dầu khí, Ngày Quốc khánh 2/9 và Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (3/9), Ban Thường vụ CĐ DKVN quyết định hỗ trợ 3.000 đoàn viên, người lao động khó khăn tại các đơn vị trong toàn ngành với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng được trích từ nguồn Kinh phí công đoàn (mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người).

Trong thời gian qua, CĐ DKVN đã dành tối đa nguồn lực tài chính công đoàn và nguồn vận động để hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động khó khăn, nhưng với sự quyết tâm và đồng lòng, Ban Thường vụ CĐ DKVN quyết định có thêm những giải pháp về nguồn lực để hỗ trợ, chia sẻ cùng người lao động đón ngày Lễ, ngày kỷ niệm của Tập đoàn dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng thêm phần ấm áp và nghĩa tình hơn.

Nguyễn Ngọc Anh