30/07/2022 9:52:53

Đảng bộ PQPOC tổ chức Hội nghị Sơ kết nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 28/7, Đảng bộ Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) tổ chức Hội nghị Sơ kết và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nửa đầu nhiệm kỳ và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Trần Minh Trí – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc PQPOC đã báo cáo Sơ kết và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nửa đầu nhiệm kỳ; đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, với sự quyết liệt, chủ động, sáng tạo, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban lãnh đạo PQPOC và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, PQPOC đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong điều kiện đầy thử thách. Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới nhiều biến động và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động của PQPOC đã diễn ra liên tục, không bị đứt gãy, gián đoạn; sức khỏe, việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng tại đơn vị ngày càng được đổi mới, có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, thực chất; công tác tuyên truyền văn hóa dầu khí và văn hóa doanh nghiệp được triển khai thống nhất và tạo hiệu ứng lan tỏa trong các mặt hoạt động.

Đảng bộ PQPOC nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025:  Vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm

Toàn cảnh hội nghị

Cuối năm 2022 và thời gian nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025, bên cạnh thuận lợi, dự báo PQPOC sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. Trước những thời cơ, thách thức mới, Đảng bộ PQPOC định hướng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về triển khai Dự án khí Lô B, cơ chế chính sách và tổ chức, quản lý và công tác cán bộ, đào tạo và chuyển đổi số, an toàn, sức khoẻ và môi trường. Trong đó công tác cán bộ, cơ chế chính sách, quản lý Dự án là 03 nhóm giải pháp cốt lõi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đảng bộ PQPOC nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025:  Vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ PQPOC đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; kiện toàn các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và các đoàn thể chính trị – xã hội; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và công tác an sinh xã hội.

Đảng bộ PQPOC nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025:  Vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Lê Trần Minh Trí báo cáo Sơ kết và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ PQPOC nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với mục tiêu đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, toàn Đảng bộ PQPOC đã phát huy tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Chuyên nghiệp – Hành động”, kiên trì về mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ; linh hoạt, sáng tạo về phương pháp; quyết liệt về hành động; nêu cao trách nhiệm chính trị, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để có thể lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo Sơ kết và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 và triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự đồng thuận của 100% đảng viên được triệu tập.

Đảng bộ PQPOC nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025:  Vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm

Văn phòng Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc trình bày tham luận

Sau khi nghe các báo cáo chuyên đề, báo cáo tham luận và ý kiến đóng góp của các Chi bộ trực thuộc, Công đoàn và Chi đoàn, đồng chí Bùi Vạn Thuận – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PQPOC đã ghi nhận và căn bản nhất trí với những đề xuất, đóng góp. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án khí Lô B và yêu cầu toàn hệ thống chính trị PQPOC tập trung vào một số nhiệm vụ cấp thiết và trọng tâm:

Đảng bộ PQPOC nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025:  Vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm

Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PQPOC Bùi Vạn Thuận chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ nhất, cần chủ động, sẵn sàng các kịch bản, giải pháp triển khai công tác thu nổ địa chấn 3D, các nghiên cứu địa chất và công nghệ mỏ, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho chiến dịch khoan, công tác phát triển Dự án, phối hợp với các Bên liên quan để đồng bộ tiến độ triển khai của toàn Chuỗi dự án. Thứ hai, tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, chuyên môn và lý luận chính trị cho cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao nhằm đáp ứng yêu cầu của Dự án. Thứ ba là nhanh chóng xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực thi chương trình chuyển đổi số; xây dựng hệ thống tích hợp trên nền tảng số, quản lý dữ liệu lớn, phân tích và khai thác dữ liệu hiệu quả.

Trong công tác Đảng, cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên không chỉ về mặt số lượng mà còn chú trọng nâng cao chất lượng. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội và cán bộ chủ chốt trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và giới thiệu kết nạp Đảng. Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Vạn Thuận kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, tinh thần đoàn kết, nhất trí khắc phục khó khăn, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trúc Lâm