13/05/2022 2:49:30

Đảng bộ DQS tổ chức đợt sinh hoạt “Tự Soi – Tự sửa”

Thực hiện Hướng dẫn số 220-HD/ĐU ngày 24/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chiều ngày 10/5/2022, Đảng ủy Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) đã tổ chức Hội nghị Tự phê bình và Phê bình với chủ đề “Tự soi – Tự sửa”.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lương Minh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) DQS. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV DQS cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ DQS.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Minh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV DQS đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo DQS và nhấn mạnh: Đây là đợt tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi – Tự sửa” nhằm đánh giá, nhìn nhận những kết quả, thành tích đạt được, tuy nhiên cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, để có những giải pháp khắc phục, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Toàn cảnh hội nghị

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp, Hội nghị tập trung kiểm điểm vào những nhiệm vụ trọng tâm gồm công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý đảng viên vi phạm và Phát huy vai trò, trách nhiệm các tổ chức đoàn thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Minh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV DQS đã đề nghị tập thể lãnh đạo DQS và cá nhân người đứng đầu tiếp thu các ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị, nghiêm túc. Đồng chí cũng yêu cầu từng Chi/Đảng bộ bộ phận và cá nhân cần nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi để tổ chức thực hiện, phát huy trách nhiệm của mình, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện kết luận với tinh thần quyết liệt, hiệu quả; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Huỳnh Quốc Thịnh