10/04/2023 9:04:19

Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

 

 Số/ ký hiệu
 Tên văn bản Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
 Ngày ban hành
 Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 Loại văn bản Văn bản khác
 Người ký
 Trích yếu Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
 Từ khóa
 File download Kế hoạch

Thể lệ

Phiếu đăng ký

Phụ lục