27/09/2021 9:02:29

Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát động cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động Dầu khí”

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2021); 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16/12/1991 – 16/12/2021), Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) phát động cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động Dầu khí”.

Cuộc thi ảnh là sân chơi ý nghĩa, gắn kết các thế hệ đoàn viên công đoàn, người lao động Dầu khí và lan tỏa mạnh mẽ giá trị tốt đẹp của văn hóa và con người Dầu khí với công chúng cả nước và bạn bè quốc tế thông qua những bức ảnh phản ánh nét đẹp của người lao động Dầu khí trong lao động sản xuất và phong trào tại đơn vị.

Ảnh chụp không hạn chế về thời gian, khuyến khích những bức ảnh được chụp từ ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16/12/1991) đến nay. Ban Giám khảo sẽ phân loại thành 02 tuyến ảnh là Xưa và Nay.

Thời gian nhận ảnh dự thi từ ngày 28/6/2021 đến hết ngày 20/10/2021. Ban tổ chức sẽ đăng tải những bức ảnh được chọn qua vòng sơ tuyển lên fanpage Công đoàn Dầu khí Việt Nam để người lao động toàn ngành tham gia bình chọn đến hết ngày 30/10/2021. Kết quả cuộc thi và trao giải sẽ được thực hiện tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập CĐ DKVN dự kiến tháng 12/2021.

Chi tiết kế hoạch và thể lệ tham dự cuộc thi: https://congdoandaukhi.vn/wp-content/uploads/2021/06/KH-cuộc-thi-ảnh-Nét-dẹp-Công-doàn-và-NLD-Dầu-khí.pdf

Phiếu dự thi: https://congdoandaukhi.vn/wp-content/uploads/2021/07/210413-PHIẾU-DỰ-THI.docx

Ban TGNC, CĐ DKVN