07/07/2022 9:07:14

Chương trình “Đối thoại tháng 5” trong Tháng Công nhân năm 2022: Nhiều vấn đề được giải quyết ngay

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 28, thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trình bày, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch khẳng định một trong những hoạt động hiệu quả là Chương trình “Đối thoại tháng 5”.