21/08/2023 3:56:23

Chào đón sự trở lại của Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát những người đi tìm lửa” năm 2023

Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XIV sẽ đón chào sự trở lại của Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát những người đi tìm lửa” sau nhiều năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.

Đây là dịp tuyên truyền giá trị văn hóa và các nội dung tái tạo văn hóa Dầu khí trong đoàn viên CNLĐ; lan tỏa và khích lệ các đơn vị, các cấp Công đoàn lựa chọn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong từng đơn vị và giao lưu giữa các đơn vị trong ngành tăng cường sự gắn kết trong đoàn viên CNLĐ, bồi đắp niềm tin, lòng tự hào về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Việt Nam, giai cấp công nhân và những truyền thống tốt đẹp của ngành Dầu khí.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát những người đi tìm lửa” sẽ được tổ chức tại miền Bắc vào ngày 22/8/2023 và miền Nam vào ngày 16/9/2023.

Hãy cùng chào đón sự trở lại của sự kiện trọng đại mang đậm nét Văn hóa Dầu khí trong năm 2023!