12/09/2019 10:46:13

Cán bộ công đoàn tham gia Chi hội luật gia Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện Nghị quyết số 339/NQ-BCH-HLGVN ngày 30/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Hội luật gia Việt Nam về chủ trương thống nhất thời gian Đại hội nhiệm kỳ Chi hội luật gia trực thuộc Trung ương Hội và Chương trình làm việc của Chi hội luật gia Tổng Liên đoàn LĐVN, ngày 19/8/2019 Ban chấp hành Chi hội đã tổ chức Đại hội Chi hội luật gia Tổng Liên đoàn LĐVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Về tham dự Đại hội Chi hội luật gia Tổng Liên đoàn LĐVN có đồng chí Dương Thành Bắc, Phó chủ tịch Hội luật gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN; đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN; các đồng chí cán bộ đại diện các Ban/Văn phòng Tổng Liên đoàn LĐVN và trên 60 đại biểu là Hội viên Chi hội luật gia Tổng Liên đoàn LĐVN đã tham dự Đại hội.

Đại biểu chào cờ trước khi tiến hành Đại hội Chi hội luật gia Tổng Liên đoàn LĐVN

Trước thời điểm Đại hội, Chi hội luật gia đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Hội luật gia Việt Nam về việc kết nạp bổ sung 45 hội viên vào Chi hội và sáp nhập một số Chi hội có tổ chức công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn LĐVN, nâng tổng số hội viên của Chi hội luật gia Tổng Liên đoàn LĐVN tại thời điểm đại hội là 65 hội viên. Công đoàn Dầu khí Việt Nam vinh dự được kết nạp 14 đồng chí cán bộ công đoàn là hội viên Chi hội Luật gia Tổng Liên đoàn LĐVN.

 

Đc Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN phát biểu chỉ đạo 

Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN đã phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam với chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với các chức năng quan trọng trên của tổ chức Công đoàn, Chi hội luật gia của Tổng Liên đoàn LĐVN có vai trò, nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác tham mưu để nâng cao hiệu quả hoạt động đối với Cơ quan tham mưu của Tổng Liên đoàn nói riêng và hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung; tích cực phối hợp và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản của Tổng Liên đoàn, tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên công đoàn và NLĐ,…

Quang ảnh Đại hội Chi hội luật gia TLĐ LĐVN lần thứ III (Nhiệm kỳ 2019-2024)

Ban chấp hành Chi hội báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ năm 2013-2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua Chi hội đã có nhiều bước phát triển, duy trì số hội viên trên dưới 20 người, trong đó 20 hội viên là đảng viên (chiếm tỷ lệ 100%); có 01 đồng chí là Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN; trình độ chuyên môn 100% là Cử nhân Luật, trong đó có 01 Phó giáo sư, 02 Tiến sỹ, 16 Thạc sỹ; 16 hội viên có trình độ cao cấp chính trị (chiếm tỉ lệ 80% hội viên). Đại hội Chi hội Luật gia Tổng Liên đoàn LĐVN nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu 07 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, bầu 01 Chi hội trưởng và 01 Chi hội phó, thảo luận phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tập trung kiện toàn, đổi mới tổ chức, tăng số lượng hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam, xây dựng Chi hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tuyên truyền vận động kết nạp những cán bộ có năng lực chuyên môn, có đủ điều kiện, có nguyện vọng tham gia hoạt động, thường xuyên duy trì sinh hoạt của Chi hội, tập trung đổi mới phương thức và nội dung sinh hoạt. Tổ chức nhiều hoạt động mang màu sắc của Hội, đồng thời gắn chặt nhiệm vụ chuyên môn với nhiệm vụ của mỗi hội viên đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất, thu phí hội và làm thẻ mới cho hội viên đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định, tăng cường hoạt động chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với các Chi hội trong Cụm thi đua, thực hiện công tác báo cáo đầy đủ, kịp thời, khoa học. Quan tâm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên các hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động của Hội.

Nguyễn Văn Sỹ, Phó Ban CSPL-KT – CĐ DKVN