16/08/2022 10:27:55

Công đoàn Vietsovpetro: Những bước tiến không ngừng qua 40 năm hình thành và phát triển

Ngày 10/8/1982, Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được thành lập với chức năng trọng tâm là đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong suốt 40 năm hình thành và phát triển với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đoàn viên qaua các thời kỳ, Công đoàn Vietsovpetro đã có những bước phát triển không ngừng qua đó thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công chung của Vietsovpetro.

Công đoàn Vietsovpetro: Những bước tiến không ngừng qua 40 năm hình thành và phát triển
Công đoàn Vietsovpetro: Những bước tiến không ngừng qua 40 năm hình thành và phát triển
Công đoàn Vietsovpetro: Những bước tiến không ngừng qua 40 năm hình thành và phát triển
Công đoàn Vietsovpetro: Những bước tiến không ngừng qua 40 năm hình thành và phát triển
Công đoàn Vietsovpetro: Những bước tiến không ngừng qua 40 năm hình thành và phát triển
Công đoàn Vietsovpetro: Những bước tiến không ngừng qua 40 năm hình thành và phát triển

Thực hiện: Võ Văn Châu – Phạm Xuân Hiếu