Kết quả 02 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”

Thực hiện Chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Kế hoạch số 14/KH-TLĐ ngày 25/02/2019 về việc sơ kết 02 năm thực hiện các thỏa thuận hợp tác của các cấp công đoàn với các đối tác về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai và đạt được kết quả sau 02 năm thực hiện như sau:

Đánh giá công tác chỉ đạo và việc phối hợp với các đối tác triển khai thực hiện các thỏa thuận ký kết với Tổng Liên đoàn

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn về triển khai các Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn với các đối tác, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã xây dựng các văn bản để chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc: Công văn số 147/CĐDK-CSPL ngày 14/3/2017 về việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa TLĐ và 9 đối tác; Công văn số 295/CĐDK-CSPL ngày 16/5/2017 về việc triển khai thỏa thuận hợp tác với Nguyễn Kim Group; Quyết định số 458/QĐ-CĐDK ngày 9/8/2017 về việc thành lập Ban Nghiên cứu triển khai phúc lợi đoàn viên; Công văn số 552/CĐDK-CSPL ngày 21/9/2017 về việc thống kê hiện trạng các công trình phúc lợi, công trình văn hóa thể thao; Công văn số 559/CĐDK-CSPL ngày 25/9/2017 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; Kế hoạch số 580/QĐ-CĐDK ngày 3/10/2017 về việc tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi đoàn viên” và “Thiết chế công đoàn”; Công văn số 741/CĐDK-CSPL ngày 28/11/2017 về việc triển khai thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Công văn số 800/CĐDK-CSPL ngày 11/12/2017 về hướng dẫn thực hiện Chương trình phúc lợi đoàn viên dịp Tết Mậu Tuất 2018; Công văn số 801/CĐDK-TGNC ngày 11/12/2017 về in và phát hành tờ gấp Thông tin về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”; Công văn số 685/CĐDK-CSPL ngày 06/11/2018 về việc triển khai thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Công văn số 756/CĐDK-CSPL ngày 07/12/2018 về việc triển khai thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao nhà mái ấm cho NLĐ PTSC

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên và người lao động biết và thực hiện. Đặc biệt, Các Công đoàn trực thuộc chủ động làm việc với một số đối tác để mua các sản phẩm giảm giá cho tập thể. Tổng số đoàn viên và người lao động được thụ hưởng từ chương trình: 7.500 người với tổng số tiền được thụ hưởng từ chương trình là 3,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Chương trình hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và các đối tác là một việc làm mới, nên việc phối hợp triển khai giữa hai bên từ cấp cao xuống đến cấp cơ sở còn nhiều lúng túng, chưa được nhịp nhàng. Các bên thiếu thông tin về nhau, nhất là cách thức, đầu mối triển khai; lúng túng trong quản lý chương trình bán hàng giảm giá cho đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, việc chưa kịp thời triển khai phát thẻ đoàn viên, đổi thẻ đoàn viên mới theo quy định, do đó, thiếu cơ sở cho việc nhận diện đoàn viên khi sử dụng sản phẩm được giảm giá.

Đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận do Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã ký kết với các đối tác

Nhằm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động Dầu khí, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã chủ động tìm kiếm các đối tác sao cho phù hợp với đặc thù và thu nhập của đoàn viên, người lao động Dầu khí, cụ thể: Thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ký ngày 31/08/2018; Thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Sam Sung ký ngày 8/10/2018; Công văn số 631/CĐDK-CSPL ngày 9/10/2018 về triển khai chương trình ưu đãi sản phẩm của Petrosetco.

Kết quả đạt được: Tổng số đoàn viên và người lao động được hưởng lợi: 1.183 người với tổng số tiền đoàn viên và người lao động được hưởng lợi là 210 triệu đồng. Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng 12 nhà Mái ấm công đoàn cho 12 người lao động khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ 640 triệu đồng.

Đề xuất, kiến nghị

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các đối tác và giữa Công đoàn Dầu khí Việt Nam với 03 đối tác, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã xem xét, nghiên cứu và có những đề xuất, kiến nghị:

Với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tổng Liên đoàn thúc đẩy nhanh việc cấp thẻ đoàn viên theo mẫu mới cho đoàn viên công đoàn và người lao động;  Tổng Liên đoàn thỏa thuận với đối tác để định kỳ xem xét tăng các phúc lợi cho đoàn viên công đoàn theo các nội dung đã ký kết; Ban hành Nghị quyết chỉ đạo việc đưa chương trình phúc lợi cho đoàn viên của các đơn vị làm tiêu chí, tiêu chuẩn đánh gia thi đua hàng năm.

Với các đối tác: Đề nghị các đối tác đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các chương trình giảm giá trên các phương tiện thông tin đại chúng và chủ động hỗ trợ đoàn viên khi đoàn viên có nhu cầu mua sắm các sản phẩm giảm giá.

Phó Chủ tịch CĐDKVN trao quà cho NLĐ khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán

Phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong thời gian tới

Sau 02 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, để việc thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động đạt hiệu quả cao, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cần tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Vietinbank làm thẻ đoàn viên công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp; tiếp tục triển khai các văn bản thông báo gia hạn Thỏa thuận giữa Tổng Liên đoàn với các đối tác về phúc lợi cho đoàn viên; lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị để nghiên cứu việc xây dựng, nâng cấp, mở rộng các công trình phúc lợi, văn hóa thể thao; hướng dẫn việc in và phát hành Tờ gấp thông tin về chương trình phúc lợi phát hành đến các cấp trực thuộc, đồng thời tuyên truyền trên các trang điện tử của Công đoàn và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các đơn vị trong Tập đoàn; tiếp tục tìm kiếm đối tác mới để ký các thỏa thuận hợp tác nhằm mục đích hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động ngành Dầu khí.

NGUYỄN VĂN TÁ – Ban CSPL-KT, CĐDKVN

 

 

Những tin khác cùng chuyên mục:

Công đoàn Tổng Công ty CP khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí: 18 năm xây dựng và trưởng thành. PVCFC RUN – Những bước chân gieo yêu thương Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty chung tay với nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phòng chống dịch COVID-19 BSR tuyên truyền về bệnh viêm đường hô hấp cấp – nCoV BSR chế thành công dung dịch rửa tay khô sát khuẩn phòng chống Corona