Từ 02/6 đến 05/6/2017, trên các báo in, báo điện tử có một số tin, bài viết về hoạt động của ngành Dầu khí Việt Nam, gồm các nội dung sau: TT Tên tin, bài báo Cơ quan báo chí Tên tác giả 1. Hợp tác phát triển các Nhà máy điện tuốc bin khí sử dụng khí mỏ Cá Voi Xanh Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt ...

Đại hội XII của Đảng khẳng định: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị. Lần đầu tiên “phong cách Hồ Chí Minh” được nhấn mạnh chính thức trong văn kiện Đại hội Đảng. Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05 (thay thế cho c...

Sáng ngày 16/5/2017 tại xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý dựán Điện lực Dầu khí Long Phú 1 tổ chức phát động thi đua hoàn thành các hàng mục công việc năm 2017 dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1. Tham dự buổi lễ,về phía tỉnh Sóc Trăng có Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên...

Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Tổng Liên đoàn đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới. Sau 20 năm thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp,  Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn, sự tham gia hưởng ứng tích cực củ...

Không ngại dấn thân, đam mê công việc, ham học hỏi, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn… là những phẩm chất dễ thấy ở anh Nguyễn Văn Sơn - Quản đốc Xưởng Phụ trợ, Ban Quản lý vận hành sản xuất Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), một cây sáng kiến ở Nhà máy Đạm Cà Mau. Là con cả trong một gia đình nghèo, đông anh em, từ nhỏ Nguyễn Văn Sơn đã phải luôn nỗ lực không ngừng vượt qua hoàn cả...