Ngày 19/9 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã tổ chức Hội thảo “Thị trường LNG thế giới và khu vực, một số kinh nghiệm áp dụng cho chuỗi LNG Thị Vải - Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4”. Tham dự hội thảo về phía Sumitomo có ông Shuichi Suzuki, Thành viên Ban Điều hành Tập đo...

Công đoàn là tổ chức trực tiếp vận động công nhân hăng hái tham gia cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công đoàn muốn mạnh cần có cán bộ công đoàn tốt. Đó là những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công đoàn và cán bộ công đoàn. Gần 20 năm sống, làm việc cùng công nhân, lao động và tìm hiểu hoạt động công đoàn, kế tục truyền thống nhân ái của dân tộc, Bác Hồ vận dụng sáng tạo lý luậ...

Tối 22/8, tại Thanh Hóa, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Phát động phong trào thi đua hoàn thành khởi động và chạy thử Nhà máy Lọc hóa Dầu Nghi Sơn với khẩu hiệu hành động “Về đích an toàn, Về đích chất lượng – Khởi động và chạy thử Nhà máy thành công”. Tới dự Lễ phát động thi đua có Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐ LĐVN) Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa ...

Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Tổng Liên đoàn đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới. Sau 20 năm thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp,  Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn, sự tham gia hưởng ứng tích cực củ...

Không chỉ nổi bật về những thành tích nghiên cứu, Châu Nhật Bằng (kỹ sư Công nghệ hóa - Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế) còn là đoàn viên tích cực, gương mẫu trong các phong trào, hoạt động của Đoàn Thanh niên. Năm 2010, với trình độ chuyên môn là thạc sĩ Công nghệ hóa, Châu Nhật Bằng về công tác tại Phòng Nghiên cứu Vận chuyển dầu khí, Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế (Viện NIPI) th...