Hướng tới Tháng Công nhân năm 2019

Tháng Công nhân năm 2019 diễn ra trong bối cảnh đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước thi đua phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019); kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2019); kỷ niệm 60 năm Ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (23/7/1959 – 23/7/2019); kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch (1969 – 2019).

Để Tháng Công nhân năm 2019 được triển khai có hiệu quả, Công đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Kế hoạch số 208/KH-CĐDK ngày 14 tháng 3 năm 2019 hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019.

Theo đó, Tháng Công nhân năm 2019 là dịp để phát huy vai trò của công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế – xã hội của doanh nghiệp, địa phương và đất nước; để các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, người sử dụng lao động thể hiện sự quan tâm thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đến đoàn viên, người lao động. Tổ chức sâu rộng Tháng Công nhân năm 2019 và gắn với các hoạt động Tháng An toàn vệ sinh lao động, góp phần phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung các hoạt động nhằm khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Qua tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019 nhằm biểu dương lực lượng đoàn viên, công nhân, lao động (CNLĐ) hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên với tổ chức Công đoàn; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời tập trung phát triển lợi ích, đưa lợi ích đến với đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu tại Lễ phát động tháng công nhân 2018

Chủ đề của Tháng Công nhân năm 2019 “Mỗi công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”, theo chủ đề, mỗi công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi; đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất 01 hoạt động hoặc 01 mô hình chăm lo lợi ích (về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập…) cho đoàn viên, người lao động.

Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động tại các doanh nghiệp, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh với mục tiêu “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”.

Tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân, giám sát thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng các công nhân lao động tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức Công đoàn phát động. Các cấp Công đoàn cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho công nhân như: đối thoại chính sách, thăm tặng quà, hỗ trợ các cơ chế chính sách chăm lo cho công nhân lao động.

Đ.c Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

 Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, tạo điều kiện để công nhân lao động được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi. Rà soát Thỏa ước lao động tập thể và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Chú trọng thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… Tùy theo điều kiện, các cấp công đoàn tổ chức “Ngày hội công nhân lao động”, “ngày hội thể thao văn hóa, sân chơi gameshow” ở các KCN, KCX, KKT, khu nhà trọ công nhân… góp phần nâng cao đời sống tinh thần của công nhân lao động. Chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai phúc lợi về chăm sóc sức khoẻ (khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí…) cho đoàn viên, công nhân lao động.

 Tuyên truyền ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Động viên CNLĐ thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật. Nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNLĐ để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, nhất là tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn.

Ða dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng sử dụng hình thức tuyên truyền cổ động, trực quan. Phối hợp có hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là hệ thống báo chí công đoàn, các trang thông tin điện tử của công đoàn các cấp trong thông tin, tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019. Đồng thời phát huy cao nhất vai trò của công nhân đối với sự phát triển chung của doanh nghiệp, của đất nước; Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn tổ chức 01 (một) hoạt động thiết thực và đồng loạt tổ chức ngày 11 tháng 5 năm 2019 nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức thi đua, vận động đoàn viên, người lao động nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên của Tổng Liên đoàn, “Mái ấm Công đoàn”. Rà soát hỗ trợ cho người lao động có khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tập trung phát triển đoàn viên công đoàn nhân Tháng Công nhân và dịp kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam; phát động các phong trào thi đua phát huy vai trò công nhân trong sản xuất, kinh doanh vì sự phát triển của đất nước.

Phối hợp với cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ có hiệu quả.  Biểu dương, khen thưởng đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu nhân Tháng Công nhân năm 2019. Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; vận động đoàn viên, CNLĐ thực hiện các công trình, xây dựng doanh nghiệp xanh – sạch – đẹp, các công trình phục vụ công nhân, con công nhân. Vận động công nhân lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt khuyến khích khả năng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, chú trọng nêu gương, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, các mô hình chăm lo lợi ích đoàn viên hiệu quả.

Công đoàn Dầu khí sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019, tuyên dương người lao động Dầu khí tiêu biểu  vào ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại Thành phố Cà Mau.

Lưu Quỳnh Điệp, Ban TG- NC, CĐ DKVN

Những tin khác cùng chuyên mục:

Công đoàn Tổng Công ty CP khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí: 18 năm xây dựng và trưởng thành. PVCFC RUN – Những bước chân gieo yêu thương Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty chung tay với nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phòng chống dịch COVID-19 BSR tuyên truyền về bệnh viêm đường hô hấp cấp – nCoV BSR chế thành công dung dịch rửa tay khô sát khuẩn phòng chống Corona