Tuổi trẻ NCSP: Thành quả từ phát huy nội lực

Tối ưu nguồn nhân lực nội tại, năm 2019 nhóm kỹ sư Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) đã đưa ra giải pháp “Nâng cấp hệ thống điều khiển hiện hữu để đưa dự án Điểm giao nhận khí Số 2 vào hoạt động” đem lại hiệu quả kinh tế cao, vinh dự được tuyên dương Công trình thanh niên cấp Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương và được công nhận sáng kiến đạt loại Đặc biệt (loại A) cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Dự án Điểm giao nhận khí Số 2 là dự […]

Xem tiếp...

NGƯỜI LAO ĐỘNG DẦU KHÍ TIÊU BIỂU NĂM 2016

(Theo Quyết định số: 262/QĐ-CĐDK ngày 14  tháng 4 năm 2014 của Công đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Tuyên dương “Người lao động Dầu khí tiêu biểu” năm 2016) STT Họ và tên Chức danh Đơn vị công tác 1 Đinh Thị Thanh Hà Chuyên viên  Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2, Công ty Mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2 Phạm Thanh Hải Chuyên viên chính  Ban Quản lý hợp đồng Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 3 Phí Ngọc Nguyên […]

Xem tiếp...