05/08/2022 9:01:15

Yêu cầu các cấp CĐ phối hợp đẩy nhanh thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà

Ngày 4.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Văn bản số 4703/TLĐQHLĐ do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh ký về việc phối hợp đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.