28/03/2024 9:21:21

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ tâm, đủ tầm

Ngày 27/3, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ Việt Nam) đã có buổi làm việc với Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) về công tác tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên.

Đoàn công tác do đồng chí Tống Văn Băng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đồng chí Đoàn Đức Hân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam; cùng các cán bộ Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ tâm, đủ tầm

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Lê Anh Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn. Về phía CĐ DKVN có đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch CĐ DKVN; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng các Ban/Văn phòng CĐ DKVN, Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc CĐ DKVN.

Báo cáo về tình hình doanh nghiệp, người lao động, tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Tá, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra CĐ DKVN cho biết, tính đến năm 2023, ngành Dầu khí Việt Nam có tổng số 191 doanh nghiệp, 152 công đoàn cơ sở. Tổng số người lao động là 57.801 người, tổng số đoàn viên là 57.368 người; trong đó đoàn viên nữ là 13.666 người, chiếm 23,82%.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ tâm, đủ tầm

Đồng chí Nguyễn Văn Tá, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra CĐ DKVN báo cáo tại buổi làm việc.

Trong những năm qua, công tác phát triển đoàn viên công đoàn luôn được CĐ DKVN quan tâm. Công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên được triển khai bằng nhiều hình thức thông qua các hoạt động do Công đoàn các cấp tổ chức thực tế như văn nghệ, thể thao và các hoạt động chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động như chương trình Tết Sum vầy, trợ cấp người lao động khó khăn… để người lao động thêm yêu tổ chức Công đoàn. Năm 2023, CĐ DKVN phát triển được 3.556 đoàn viên công đoàn; số đoàn viên công đoàn chiếm tỷ lệ 99,25% trong tổng số người lao động toàn ngành.

CĐ DKVN luôn tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn các cấp, từ đó giúp thu hút và giữ chân đoàn viên công đoàn.

Trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách các công đoàn trực thuộc, thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn về đổi mới, sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn cũng như sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống tổ chức Đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và các tổ chức chính trị – xã hội, các đơn vị trực thuộc Petrovietnam cũng triển khai công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy. Theo đó, các đơn vị có bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách không giữ nguyên mô hình Văn phòng Công đoàn riêng mà sắp xếp ghép với Văn phòng Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh để trở thành Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Hiện nay, có 16 Công đoàn trực thuộc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách gồm 8 công đoàn cơ sở trực thuộc CĐ DKVN và 8 công đoàn cấp trên cơ sở, trong đó có 7 công đoàn cơ sở thuộc 4 công đoàn cấp trên cơ sở có cán bộ công đoàn chuyên trách. Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách tại các Công đoàn trực thuộc hiện nay là 62 người.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ tâm, đủ tầm

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan nhấn mạnh, công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định đến sự thắng lợi của hoạt động công đoàn. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ phải chú ý đến tính đồng bộ, toàn diện, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá về nhiều khó khăn, bất cập như: Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; việc phân bổ số lượng cán bộ trong hệ thống Công đoàn còn chưa hợp lý, nhiều nơi thiếu cán bộ; năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn chưa đồng đều; công tác quy hoạch cán bộ chưa đảm bảo, còn bị động, chưa gắn với đào tạo, bồi dưỡng; cơ chế chính sách về tiền lương cán bộ công đoàn chuyên trách; phụ cấp, thu nhập, điều kiện làm việc đối với cán bộ kiêm nhiệm chưa phù hợp, chưa thực sự tạo động lực để cán bộ công đoàn yên tâm công tác; tổ chức bộ máy công đoàn cơ sở còn bất cập, chồng chéo. Bên cạnh đó, sự phối hợp thực hiện các khâu trong công tác cán bộ giữa tổ chức Công đoàn và cấp ủy, chính quyền đồng cấp còn chưa chặt chẽ…

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ tâm, đủ tầm

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Để xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Dầu khí Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch CĐ DKVN cho rằng cần thực hiện tốt những giải pháp cơ bản như: Đổi mới và nâng cao nhận thức về tổ chức và công tác cán bộ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện, đồng bộ, thống nhất các quy chế quy định về công tác cán bộ; đổi mới mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ; đánh giá cán bộ công đoàn phải thực hiện một cách khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, theo tiêu chuẩn, có nội dung và phương pháp đúng đắn; quy hoạch cán bộ phải có chiến lược khoa học, chi tiết cụ thể; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát trong công tác cán bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ tâm, đủ tầm

Đồng chí Tống Văn Băng, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam kết luận buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Tống Văn Băng, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của các cấp CĐ DKVN trong giai đoạn vừa qua đã vượt khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Đặc biệt, trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy cán bộ công đoàn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những ý kiến góp ý, tâm tư nguyện vọng của CĐ DKVN và các Công đoàn trực thuộc sẽ được Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ tham khảo, rà soát nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp và bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Quỳnh Trang