01/04/2024 8:51:21

Văn hóa PVCFC: Từ thấu hiểu đến cam kết hành động

Đối với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) văn hóa doanh nghiệp được xây dựng từ thấu hiểu đến cam kết hành động. Với những nguyên tắc đặc biệt, văn hóa PVCFC giúp doanh nghiệp đạt được những kết quả tích cực trong mọi mặt hoạt động và tiến đến phát triển bền vững hơn, thịnh vượng hơn.

Cùng nhìn lại hành trình đã qua, PVCFC vừa tổ chức Hội thảo với chủ đề “Văn hóa PVCFC – Từ thấu hiểu đến cam kết hành động”. Hội thảo với sự tham dự của ông Văn Tiến Thanh – Tổng Giám đốc, cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng/ban, đơn vị và hơn 100 CBCNV công ty.

Tại đây, Ban lãnh đạo PVCFC thêm một lần nữa nhấn mạnh về vai trò của văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa cũng là hành trình, PVCFC đã cùng nhau định hình, đồng hành cho giai đoạn phát triển văn hóa bản sắc đến nay được 5 năm. Vai trò mỗi cá nhân trong góp sức, tạo nên diện mạo mới của PVCFC đến hôm nay. Họ sẽ tiếp tục đi cùng nhau, sống cùng nhau, góp nên hoài bão lớn. Sau chặng đường xây dựng văn hóa bản sắc công ty, mỗi CBCNV PVCFC đã hiểu và thấm nhuần Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi. Chuẩn bị bước sang chặng đường mới đến năm 2030, tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt PVCFC đã cùng rà soát, định hình, phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Văn hóa PVCFC không chỉ được xây dựng từ trên xuống, mà còn từ dưới lên, nhất quán từ “triết lý sống của cá nhân đến Văn hóa chung của tổ chức”.

Văn hóa PVCFC không chỉ được xây dựng từ trên xuống, mà còn từ dưới lên, nhất quán từ “triết lý sống của cá nhân đến Văn hóa chung của tổ chức”.

Năm 2023, dự án “Phát triển văn hóa PVCFC” đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, duy trì các giá trị văn hóa và tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao thể chất, trí tuệ, sức khỏe, tinh thần và cảm xúc cho toàn thể CBCNV.

Công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện văn hóa Doanh nghiệp luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, quyết tâm xây dựng xuyên suốt qua các thời kỳ. Văn hóa PVCFC không chỉ được xây dựng từ trên xuống, mà còn từ dưới lên, nhất quán từ “triết lý sống của cá nhân đến văn hóa chung của tổ chức”.

Hội thảo trang bị cho CBCNV một triết lý sống hiệu quả, nâng cao nhận thức về phát triển cá nhân

Hội thảo trang bị cho CBCNV một triết lý sống hiệu quả, nâng cao nhận thức về phát triển cá nhân

Năm 2023, văn hóa PVCFC đạt được những kết quả khích lệ: cập nhật đầy đủ thông tin, các văn bản ban hành, lan tỏa và tham dự đầy đủ các chương trình, hoạt động do Petrovietnam tổ chức; đào tạo nhắc lại Sổ tay VHDN trên hệ thống Elearning; cử cán bộ đào tạo, coaching nâng cao kỹ năng và tư duy thiết kế cho nhóm triển khai văn hóa và đại sứ văn hóa. Doanh nghiệp cũng đã phối hợp với Học viện quản lý PACE hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử trong kinh doanh – COC; tăng cường truyền thông, nhận diện thương hiệu; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị phòng/ban/xưởng; tổ chức các cuộc thi nhằm nâng cao thể chất, phát triển trí lực cho CBCNV,…

PVCFC triển khai các hoạt động văn hóa doanh nghiệp năm 2024 với slogan “Kiến tạo giá trị bền vững hơn, thịnh vượng hơn

PVCFC triển khai các hoạt động văn hóa doanh nghiệp năm 2024 với slogan “Kiến tạo giá trị bền vững hơn, thịnh vượng hơn”

Năm 2024, PVCFC tiếp tục triển khai các hoạt động văn hóa theo 6 nhiệm vụ chung: Bám sát Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, phương châm hành động; triển khai 09 nội dung về tái tạo văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn; xây dựng, tổ chức các chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới; tăng cường đổi mới sáng tạo trong phương pháp thực hiện; ứng dụng khoa học công nghệ; triển khai các hoạt động văn hóa doanh nghiệp năm 2024 với slogan “Kiến tạo giá trị bền vững hơn, thịnh vượng hơn”; quan tâm, phối hợp các đơn vị truyền thông văn hóa doanh nghiệp (văn hóa nền tảng) đến nhóm nhân viên mới, PPC, KVF, nhóm nhân sự Minimart.

Cùng với đó, hoạt động văn hóa năm 2024 sẽ có những nhiệm vụ cụ thể về quy trình, đào tạo, kiện toàn nhân sự, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối và duy trì phát triển văn hóa, phối hợp triển khai, tăng cường kết nối, theo dõi, kiểm tra và đánh giá thực hiện.

“Văn hóa PVCFC – Từ thấu hiểu đến cam kết hành động” đã giúp trang bị cho CBCNV một triết lý sống hiệu quả, nâng cao nhận thức về phát triển cá nhân.

“Văn hóa PVCFC – Từ thấu hiểu đến cam kết hành động” đã giúp trang bị cho CBCNV một triết lý sống hiệu quả, nâng cao nhận thức về phát triển cá nhân.

Không chỉ phát triển văn hóa trong nội bộ, nhằm định hướng trong mọi hoạt động kinh doanh, PVCFC đã ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử Kinh doanh – COC từ năm 2022. Đây là cơ sở để PVCFC xây dựng các chương trình, chính sách cũng như việc ra quyết định đảm bảo tính đúng đắn trong hành trình hiện thực hóa hoài bão và sứ mệnh mà PVCFC đã lựa chọn. Bộ Quy tắc ứng xử này còn giúp PVCFC hướng đến những chuẩn mực quản trị cao hơn, đồng thời góp phần định hướng cho đội ngũ nhân sự ứng xử và tương tác trở nên chuyên nghiệp hơn, tốc độ hơn, góp phần hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững cho PVCFC.

Công ty đã cùng đơn vị tư vấn tiến hành đào tạo vận hành Bộ Quy tắc Ứng xử Kinh doanh – COC cho Ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt, dựa trên thực tế về việc triển khai dự án Phát triển Văn hóa PVCFC. Bộ Quy tắc ứng xử đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách cư xử với vai trò là một CBCNV của PVCFC khi tương tác với bất kỳ chủ thể nào có liên quan. Ban Lãnh đạo PVCFC tin tưởng Bộ Quy tắc ứng xử quan trọng này sẽ giúp mọi CBCNV biết cách hành xử một cách đúng đắn và phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp trong hành trình hiện thực hóa các mục tiêu/ trách nhiệm đảm trách.

Tại PVCFC, người lao động được tạo điều kiện đổi mới liên tục, cân bằng trên bốn phương diện Thể chất _Trí tuệ _Tinh thần_Tình cảm

Tại PVCFC, người lao động được tạo điều kiện đổi mới liên tục, cân bằng trên bốn phương diện Thể chất – Trí tuệ – Tinh thần – Tình cảm

“Văn hóa PVCFC – Từ thấu hiểu đến cam kết hành động” đã giúp trang bị cho CBCNV PVCFC một triết lý sống hiệu quả, nâng cao nhận thức về phát triển cá nhân. Văn hóa PVCFC mang đến nhiều sự thay đổi tích cực, nhiều cá nhân đã được thay đổi, sống và làm việc tốt hơn, chia sẻ và hợp tác hơn. Tập thể từng đơn vị đã nâng cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch, và đặc biệt giúp PVCFC vượt qua những lúc khó khăn, thách thức. Đây được xem là nền tảng vững chắc để PVCFC – Phân bón Cà Mau tiến tới phát triển bền vững hơn, thịnh vượng hơn./.

P.V