24/04/2020 9:14:17

Triển khai các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020

Tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 là một trong những hoạt động trọng tâm của các đơn vị và cấp Công đoàn chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2020), 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2019

Để Tháng Công nhân năm 2020 được triển khai có hiệu quả, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) ban hành Hướng dẫn số 170/HD-CĐDK ngày 16 tháng 4 năm 2020 hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Đây là dịp để triển khai mạnh mẽ, hiệu quả các phong trào thi đua trong CNLĐ; động viên, khích lệ đoàn viên, CNLĐ tích cực lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất cao, hiệu quả tốt, tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, an toàn lao động cho công nhân lao động, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay; nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở với phương châm đổi mới, sáng tạo, hướng về người lao động, vì người lao động.

Tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 cần thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Cần tập trung vào việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) về công tác an toàn vệ sinh lao động, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong CNLĐ.

Theo đó, chủ đề Tháng công nhân “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập đảm bảo”. Chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc’’. Mỗi Công đoàn cơ sở có ít nhất 01 hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, CNLĐ trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ sẽ được tổ chức qua các kênh truyền thông nội bộ, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên mạng nội bộ, bản tin, website, fanpage của đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lựa chọn các hình thức phù hợp để phát động thi đua trong đoàn viên, CNLĐ, động viên, khích lệ đoàn viên, CNLĐ tích cực tham gia thi đua sáng kiến, sáng chế, hiến kế để thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng xuất lao động góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn với chủ đề của năm 2020: “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập đảm bảo”, “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc’’; phong trào “Xanh, sach, đẹp”.

Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các danh hiệu: “Người lao động Dầu khí tiêu biểu”, “Tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc về học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những sáng kiến, sáng chế, hiến kế tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covd-19 để khen thưởng tại đơn vị hoặc hoặc đề xuất khen cấp CĐDK, cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lãnh đạo Tập đoàn, CĐ DKVN vinh danh người lao động tiêu biểu

Tăng cường viết tin/bài sâu về các tấm gương điển hình, các mô hình mới có ý nghĩa được khen thưởng để truyền thông sâu rộng trên các kênh thông tin nội bộ: E-mail, website, bản tin, hệ thống loa công cộng tại bếp ăn, khu tập thể, Fanpage nội bộ và đồng thời gửi tin, bài, ảnh về Công đoàn Dầu khí Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo – Nữ công) để truyền thông trong và ngoài ngành Dầu khí.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ như: Phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ…; tổ chức ngày chủ nhật xanh “Vì an toàn vệ sinh lao động – Vì sức khỏe người lao động” qua đó thúc đẩy sự tham gia của NSDLĐ và NLĐ trong việc bảo đảm ATVSLĐ.

Tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ gồm: Tổ chức tư vấn trực tuyến chế độ chính sách pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi, thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cách nhận biết và phòng chống dịch bệnh Covid-19…bằng các hình thức thi viết hoặc thi trên các nền tảng trực tuyến.

Trao mũ bảo hiểm và tài liệu an toàn cho công nhân lao động

Các Công đoàn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình, hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, an toàn cho người lao động và doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trà My