06/03/2023 10:09:28

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng sẽ đối thoại với Tuổi trẻ Dầu khí về tái tạo văn hóa

Ngày 16/3 tới đây, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Thanh niên Tập đoàn) sẽ tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng với đoàn viên, thanh niên dầu khí trên cả nước với chủ đề “Tái tạo văn hóa đi trước, tạo đà cho tái tạo kinh doanh”.

Đây là một hoạt động trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2023 của Tuổi trẻ Dầu khí; đồng thời chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).

Buổi đối thoại trực tuyến được diễn ra từ 13h30 đến 17h ngày 16/3 với điểm cầu chính tại trụ sở Petrovietnam (Hà Nội) và các điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh/thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu và Cà Mau. Đồng thời, buổi đối thoại sẽ được tường thuật trực tiếp trên Tạp chí PetroTimes và phát trực tuyến (livestream) trên các trang fanpage của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội của Tập đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn.

Đây là một hoạt động trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2023 của Tuổi trẻ Dầu khí; đồng thời chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).

Buổi đối thoại trực tuyến được diễn ra từ 13h30 đến 17h ngày 16/3 với điểm cầu chính tại trụ sở Petrovietnam (Hà Nội) và các điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh/thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu và Cà Mau. Đồng thời, buổi đối thoại sẽ được tường thuật trực tiếp trên Tạp chí PetroTimes và phát trực tuyến (livestream) trên các trang fanpage của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội của Tập đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng sẽ đối thoại với Tuổi trẻ Dầu khí về tái tạo văn hóa

Tại buổi đối thoại, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng sẽ trao đổi, trực tiếp trả lời những câu hỏi của các đoàn viên, thanh niên về các vấn đề liên quan đến tái tạo văn hóa Petrovietnam, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp để tạo đà cho tái tạo kinh doanh; đồng thời, thông tin đến cán bộ, đoàn viên thanh niên chủ trương, chiến lược phát triển Tập đoàn.

Buổi đối thoại cũng là dịp Tổng Giám đốc Petrovietnam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam gắn với chiến lược phát triển ngành Dầu khí, trong triển khai thực hiện chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn; đóng góp của tuổi trẻ đối với sự phát triển của Tập đoàn; khát vọng cống hiến cho Tập đoàn và những kỳ vọng của Tuổi trẻ Dầu khí đối với sự phát triển của Tập đoàn; Thông tin về định hướng, giải pháp của Tập đoàn giúp hỗ trợ và phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên, lao động trẻ trong Tập đoàn;…

PV