11/04/2020 5:13:37

Tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2020: Cần đảm bảo sức khoẻ của NLĐ và phù hợp với thực tế phòng chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (dịch COVID-19) đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Thông báo số 1218/LĐTBXH-TLĐ, ngày 07/04/2020, về việc tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2020.

Theo đó, để đảm bảo an toàn, sức khỏe của người lao động, nhân dân cũng như thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời để tập trung nguồn lực, tăng cường sự phối hợp giữa ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và tổ chức Công đoàn trong việc triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2020, đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ, các tập đoàn, tổng công ty căn cứ vào đặc điểm và điều kiện của ngành, lĩnh vực, địa phương xem xét, chỉ đạo triển khai một số nội dung phối hợp như sau:

1. Nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và công bố hết dịch tại địa phương thì xem xét phối hợp tổ chức một số hoạt động như: Phối hợp tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2020; Phối hợp hoặc phân công đi thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; Tăng cường phối hợp liên ngành trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện và công tác phòng chống dịch COVID-19; phối kết hợp trong các hoạt động giám sát, tư vấn, đối thoại việc chấp hành pháp luật về lao động, ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, chăm lo, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

2. Nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nghiêm trọng tại Việt Nam theo chỉ đạo của của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia thì dừng việc tổ chức các Lễ mít tinh hưởng ứng, các hội nghị, hội thảo tập trung đông người chuyển sang tổ chức các hoạt động hưởng ứng của bộ, ngành, tỉnh, thành phố thông qua phát động trên đài phát thanh và truyền hình của tỉnh, thành phố hoặc họp trực tuyến; tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền tới các doanh nghiệp, người lao động tại địa phương.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động xem xét, chỉ đạo tổ chức thành công Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2020.

Trước đó, ngày 18/11/2019, Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 4914/KH-BCĐTW hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-TLĐ ngày 18/02/2020 về tổ chức Tháng Công nhân năm 2020.

Vũ Thị Nga- Ban CSPL-KT