27/07/2021 5:27:00

Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

 

 Số/ ký hiệu

55/2021/TT-BCA

 Tên văn bản Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
 Ngày ban hành 15/5/2021
 Cơ quan ban hành Bộ Công an
 Loại văn bản Thông tư
 Người ký Bộ trưởng Đại tướng Tô Lâm
 Trích yếu Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
 Từ khóa
 File download Download