23/02/2023 12:52:39

Thời hạn nộp đề án nhân sự và hồ sơ duyệt đại hội công đoàn

 

 Số/ ký hiệu 74/CĐDK-TCKT
 Tên văn bản Thời hạn nộp đề án nhân sự và hồ sơ duyệt đại hội công đoàn
 Ngày ban hành 23/2/2023
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Công văn
 Người ký Phó Chủ tịch Vũ Anh Tuấn
 Trích yếu Thời hạn nộp đề án nhân sự và hồ sơ duyệt đại hội công đoàn
 Từ khóa
 File download Download

Tài liệu Đại hội Công đoàn các cấp tham khảo