08/05/2023 5:03:13

Tháng Công nhân với ngành Dầu khí

Ngày 24/2/2012, tại Thông báo số 77-TB/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có kết luận lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng công nhân”. Từ đó đến nay, “Tháng công nhân” đã trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được khẳng định bằng những chương trình hoạt động ngày càng thiết thực, cụ thể, vì lợi ích đoàn viên, người lao động cả nước.

Ngày hội của người lao động Dầu khí

Mục tiêu tổ chức “Tháng Công nhân” nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngành Dầu khí là một trong những ngành kinh tế kỹ thuật trụ cột của nền kinh tế với nhiều công trình, nhà máy trọng điểm trong các khâu từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đến nhà máy điện, đạm, khí, lọc hóa dầu; cơ khí, dịch vụ kỹ thuật, các kho cảng…

Ngành Dầu khí sở hữu lực lượng lao động vừa hùng hậu, vừa có trình độ chuyên môn cao, đây là thuận lợi nhưng cũng là thách thức rất lớn đối với Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) để có thể tổ chức Tháng Công nhân hàng năm thiết thực và ý nghĩa.

Chúc mừng người lao động Dầu khí tiêu biểu được tuyên dương
Lãnh đạo Petrovietnam và lãnh đạo CĐ DKVN chúc mừng người lao động Dầu khí tiêu biểu được tuyên dương năm 2022

Hơn 10 năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, CĐ DKVN xác định tổ chức Tháng Công nhân là nhiệm vụ quan trọng đáp ứng yêu cầu thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trước tình hình mới. Do đó từng bước biến những ngày tháng 5 lịch sử trở thành ngày hội thực sự của người lao động Dầu khí, lực lượng đang ngày đêm cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, của ngành và xa hơn là nền kinh tế đất nước.

Với phương châm hướng về cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện sống, việc làm của công nhân, viên chức, lao động, CĐ DKVN tổ chức Tháng Công nhân hàng năm nhằm nâng cao ý thức giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ công đoàn, công nhân viên chức – lao động (CNVCLĐ), đoàn viên công đoàn ngành Dầu khí, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

Chương trình hành động được CĐ DKVN triển khai trong “Tháng Công nhân” tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử dân tộc, về truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và truyền thống lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam nói riêng. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc triển khai, thực hiện Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung, chính sách tiền lương mới, chính sách BHXH, BHYT.

CĐ DKVN thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐnhất là thương lượng ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể, giao kết hợp đồng lao động thực hiện các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng và thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nòng cốt là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp, của ngành Dầu khí.

Bên cạnh đó, CĐ DKVN tổ chức nhiều chương trình gặp gỡ, giao lưu, đối thoại với đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, hiến kế nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, nắm bắt tâm tư, tình cảm của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. Tôn vinh công nhân lao động, cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu; giới thiệu công nhân lao động, đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, các hoạt động Tháng Công nhân ngành Dầu khí ngày càng thiết thực, gần gũi với đời sống công nhân. Đây là những hoạt động rộng khắp từ công đoàn cơ sở đến toàn hệ thống, gắn với nhu cầu, nguyện vọng của công nhân lao động, tạo được sức lan tỏa trong xã hội. Từ đó góp phần khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân lao động, khẳng định được vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của tổ chức CĐ DKVN.

Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 do CĐ DKVN tổ chức dự kiến diễn ra trong hai ngày 10-11/5/2023, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong không khí tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy cao độ tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 và các năm tiếp theo đã đề ra.

CĐ DKVN đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” – “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Kế hoạch của CĐ DKVN trong Tháng Công nhân 2023 rất phong phú và mang tính khả thi cao. Lồng ghép với các hoạt động như Ngày hội cảm ơn người lao động; Ngày hội sáng kiến; tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua… nhằm động viên khích lệ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, các tổ chức công đoàn trong ngành Dầu khí sẽ phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”, diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động” để kịp thời động viên, giải quyết các vấn đề người lao động quan tâm, bức xúc, đặc biệt là giải quyết tình trạng thiếu đơn hàng, thiếu việc làm, giảm thu nhập của người lao động; đề xuất các doanh nghiệp tìm giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động một cách bền vững.

Các Công đoàn trực thuộc, Công đoàn cơ sở thành viên (Công đoàn CSTV) cũng được giao tổ chức chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, phối hợp tổ chức các “Phiên chợ công nhân”, “Tuần lễ bán hàng giảm giá cho người lao động”, “Ngày hội văn hóa thể thao công nhân”, “Ngày hội chăm sóc sức khỏe”; tổ chức các chương trình du lịch, nghỉ mát cho công nhân… nhằm nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, CNVCLĐ, tạo chuyển biến mạnh về chăm lo những nhu cầu cơ bản, cần thiết của đoàn viên, CNVCLĐ. Ngoài ra, các Công đoàn CSTV được chỉ đạo phải triển khai ít nhất 1 việc làm cụ thể chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; đồng thời đưa nội dung này vào chấm điểm thi đua cuối năm của các cấp công đoàn; khuyến khích tổ chức các hoạt động “Kết nối trái tim”, tạo điều kiện để công nhân tìm hiểu, kết đôi, xây dựng hạnh phúc gia đình; quan tâm triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ con CNVCLĐ đơn vị.

CĐ DKVN trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn
CĐ DKVN trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn tại lễ phát động Tháng Công nhân 2022

Trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023, các cấp Công đoàn ngành Dầu khí sẽ đấy mạnh các các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19, đồng thời tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm ATVSLĐ. Trong tháng cao điểm sẽ tăng cường các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên, người lao động về các kỹ năng ATVSLĐ; tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình điển hình về ATVSLĐ, các hội nghị, hội thảo chuyên đề về ATVSLĐ như nghiên cứu xây dựng văn hóa an toàn và phong trào xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động với sự tham gia phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, người sử dụng lao động, người lao động, an toàn vệ sinh viên.

Bên cạnh đó, Công đoàn các đơn vị cũng được chỉ đạo tăng cường tổ chức các hội thi tìm hiểu về ATVSLĐ, an toàn vệ sinh viên giỏi; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trao nhà “Mái ấm Công đoàn”, triển khai các “Chương trình phúc lợi đoàn viên” cho người lao động…

Các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 của hệ thống Công đoàn Dầu khí Việt Nam hướng đến mục đích tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống công đoàn và toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân lao động, từ đó củng cố niềm tin, niềm tự hào giai cấp và tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, CNVCLĐ với tổ chức công đoàn; động viên đoàn viên, CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của đơn vị. Việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 cũng đồng thời nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân.

Ngân Hà